Our Latest Placements

 • Baskar Raj

  Baskar Raj
  (Spinno)

 • Hemant Pal

  Hemant Pal
  (App Studios)

 • Shiv Pratap Singh

  Shiv Pratap Singh
  (Vinove Software )

 • Pramod

  Pramod
  (HCL Technologies)

 • Rashi Bansal

  Rashi Bansal
  (Magic Software)

 • Ravendra Singh

  Ravendra Singh
  (Xerox)

 • Arun Chaudhary

  Arun Chaudhary
  (SDS Soft Pro Pvt Ltd)

 • Aman Pathak

  Aman Pathak
  (Magic Software)

 • Harish Rawat

  Harish Rawat
  (Spark Info Systems )

Drop us a query

Testimonials

user
user
user
user
user
user